A jsme zpátky v hustém porostu, třebaže okolí trati příliš zarostlé není. V bývalém kolejišti se vegetaci zkrátka daří. Po necelých 160 metrech od posledního kamenného mostu přicházíme k menšímu ocelovému mostu v km 33.260 - přesněji k jeho torzu. Trať vede dále v mírném spádu táhlým levým obloukem. Zhruba 300m vede v souběhu s lesní asfaltovou cestou, od které se zmíněným levým obloukem odklání a pak se napřimuje. Přechází dva kamenné propustky, po přímém úseku následuje mírný levý oblouk, pak se opět napřimuje až ke strážnímu domku číslo 282.

GPS: N50º3216.2 E13º15’27.6

 

předchozí

zpět na mapu

další


Zbytky ocelového mostu v km 33.260 - zůstaly opět jen kamenné opěry.


Pod mostem si dodnes můžete zkusit zaplavat ... tedy pokud jste méně nároční na hloubku vody a velikost vodní plochy J.


Kamenný propustek pro místní potůček.


Druhý kamenný propustek nad poněkud vyschlým potůčkem. V bývalém kolejišti dnes krom půvabné Terezky hustý, místy takřka neproniknutelný porost.


Úsek souběhu trati s lesní asfaltovou cestou je natolik rozmáčený, že odsud zmizely víceméně jakékoliv stopy po kolejišti.


Spíš, než bývalou železniční trať, připomíná tento úsek rašeliniště.


Na leteckém snímku tentokrát není vidět nic víc, než zarostlá trať. Ocelový most je zcela zakryt porostem, vidět je jen souběh s lesní asfaltovou cestou a postupné odklánění od ní.