Úsek kolem strážního domku číslo 281 v km 32.935 a kamenného mostu v km přibližně 33.110 by se dal nazvat také "kolem Spáleného rybníka". Nejprve se trať napřímí z mírného pravého oblouku, kterým se odkláněla od "Privátky", pak zhruba na 220m opustí hustý les a míjí bývalý strážní domek číslo 281 v km 32.935, po kterém jsme našli až dodatečně doslova jen pár kamenů. Strážní domek číslo 281 byl po levé straně trati ve směru na Reitzenhain hned u výjezdu z lesa na volné prostranství. Ve vzdálenosti menší, než 310m, pak trať míjí Spálený rybník, po levé straně je necelých 170m od trati další, větší rybník. Ani jeden však z pomyslného vlaku není vidět, zakrývá je porost. Nezalesněný přibližně 220m úsek trati je vyčištěn od pražců, mírný násep je mezi strážním domkem číslo 281 a kamenným mostem v km asi 33.110 zhruba o metr snížen. Odtěžené štěrkové lože bylo využito ke zpevnění lesních cest v okolí. Před opětovným zmizením v hustém lese trať vede po kamenném mostě, vzápětí po bývalém železničním přejezdu křižuje dnes asfaltovou cestu, za ní se začíná mírně stáčet vlevo.

GPS: N50º326.4 E13º15’26.7” a

N50º3211.3 E13º15’27.5

 

předchozí

zpět na mapu

další


Na chvíli vycházíme z hustého lesa do otevřeného prostranství. V levé části snímku je za malým smrčkem sotva znatelná hromádka kamení - tam dříve stál strážní domek číslo 281. Spálený rybník je necelých 310m po pravé straně.


Detail pozůstatků strážního domku číslo 281.


Malá hromádka opracovaného kamene smutně připomíná místo, kde strážní domek číslo 281 stál řadu desetiletí.


Snížení náspu kolem Spáleného rybníka.


Kamenný most v km zhruba 33.110 - jak jinak, než zachovalý.


Pohled na tentýž most z druhé strany.


Trať těsně před opětovným zmizením v hustém lese je již opět plná původních pražců.


Zpětný pohled z kamenného mostu v km zhruba 33.110 směrem ke strážnímu domku číslo 281 (na konci otevřeného prostranství vpravo ve směru pohledu). Je zde trochu vidět snížení náspu zhruba o metr.


Asfaltová cesta, křižující trať dříve po železničním přejezdu (vede k silnici I/7 zhruba kilometr a půl před státní hranici). Vpravo vedle cesty trať opět mizí v hustém porostu.


Pohled na větší rybník z cesty necelých 170m od trati - nejedná se však o zmiňovaný Spálený rybník, ten je na druhé straně trati.


Na leteckém snímku je dobře vidět vyčištěný úsek trati, Spálený rybník (vpravo - menší) i asfaltová cesta a za ní levým obloukem trať, dále již opět hustě zarostlá. Kamenný most je kousek před asfaltovou cestou.