Po delším rovném a většinou hustě zarostlém úseku bez jakýchkoliv dochovaných zajímavostí přicházíme k předposlednímu strážnímu domku na českém území číslo 282, který v roce 1994 vyhořel a dalo by se čekat, že je tím jeho osud zpečetěn. Majitel se ale naštěstí pustil do oprav a díky němu tento strážní domek dodnes stojí, pojmenován celkem trefně "U Divocha". Drsné podnebí opravu domku vůbec neusnadňuje - již hotová nová dřevěná konstrukce nevydržela pravděpodobně tíhu sněhu, na který byla zima 2005/2006 opravdu štědrá a rozpadla se. Věřím, že ani to současného majitele neodradí, aby strážní domek číslo 282 nepotkal podobný osud, jako tři jeho "kamarády" na trati.

Aktualizace 27.5.2012: Obdržel jsem mail od pana Libora Faitla, který poskytl z rodinného archívu tři velice cenné fotografie. Obrázky jsem zařadil mezi stávající pro zajímavou možnost porovnání. Za jejich poskytnutí pro tento web velice děkuji.

GPS: N50º3232.4 E13º14’35.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Strážní domek číslo 282 v km 34.460 - na snímku je vidět rozpadlá dřevěná konstrukce (květen 2006).


Přístavbu domku připomíná již jen půdorys podezdívky, uprostřed se tyčí stožár.


Pohled oknem nás ujišťuje, že se zde pilně pracuje a domek nezůstal opuštěn.


Na dalším snímku je zřetelně vidět i původní okrasa (lemování) štítu domu. Původně jsem se domníval, že se jedná o obrys bývalého štítu domu před jeho požárem, ale velikost domku se nezměnila.


Podobný záběr od Libora Faitla z roku 1975. Před chalupou odpočívá jeho strýc, vedle podezdívka bývalého služebního domku.


V místě, odkud si Terezka prohlíží zčásti opravený domek, vedly koleje.


Na podobně zabraném snímku od Libora Faitla (na obrázku se svou maminkou) z roku 1979 neuvěřitelný pohled na okolí bez jediného stromu. Smutně dokládá zničení lesů imisemi v tehdejší době.


Po dlouhém putování si "U Divocha" dáváme pauzu přímo v bývalém kolejišti, původní pražce nám ještě dnes posloužily alespoň místo lavičky a stolku.


Pohled od strážního domku číslo 282 dále k hranicím - krom netknutých pražců je vidět křižování s přístupovou cestou.


Pro srovnání historický snímek strážního domku číslo 282 - zde ještě s vedlejší budovou a funkční tratí kolem. I na tomto historickém snímku je vidět okrasné lemování štítu domu. Pozorní čtenáři si jistě všimnou muže, vyhlížejícího z půdního vikýře kamsi do lesa - s největší pravděpodobností strýc pana Libora Faitla, který poskytl tři z fotografií na této stránce. Dle jeho slov se jedná o snímek nejspíš z období kolem roku 1960 po odkoupení vechtru od ČSD (stav objektu tomu napovídá).


Třetí fotka od Libora Faitla z roku 1975 i s kolejemi a původními, hlubokými lesy před zničením. V oknech přistavěné verandy příbuzní Libora Faitla.


Na leteckém snímku dobře vidíme strážní domek, přímou trať kolem něj i přístupovou lesní cestu.