Přicházíme k prvnímu nevelkému ocelovému mostu na trase v km 25.570 - a není to jen tak obyčejný most. Trať po něm totiž přechází kdysi velmi důležitou cestu, která vedla do dnes již neexistující obce Menhartice. Most byl postaven v roce 1875, vydržel tisíce těžkých vlaků po spoustu let. Osudnými se mu stala až současná léta. Teprve ve zcela nedávné době jej kdosi rozebral a ocelové části odvezl do šrotu. Právě na takových místech mi bylo docela smutno při pomyšlení, že zde památka na práci našich předků vydržela skoro 130 let veškeré rozmary počasí, neuvěřitelnou zátěž projíždějících vlaků a nakonec je zničena nějakým ubohým zlodějíčkem, který takový unikát zpeněžil za pár stokorun ve sběrně starého železa. Bohužel ale přijdou ještě smutnější místa ...

GPS: N50º3027.3 E13º1708.0

a N50º3027.5 E13º1708.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Poměrně čerstvě poškozené opracované kameny kolejového podloží naznačují, že ke zcizení ocelových částí mostu došlo teprve nedávno. Velmi smutné pomyšlení.


 

Cesta do bývalých Menhartic pod ocelovým mostem.


Krom pozůstatků mostu je na fotografii i několik účastníků poznávacího výletu po bývalé železniční trati.Pouhých 30 metrů za ocelovým mostem jsme objevili další unikát - druhý čitelný kamenný kilometrovník. Také on posloužil ještě i v dnešní době - ke zjištění GPS souřadnic km 25.6 ...


Letecký pohled opět vcelku zřetelně ukazuje trať i cestu do bývalých Menhartic, vpravo je již vidět strážní domek naproti bývalé zastávce Menhartice.