Dostáváme se k jedné z historicky nejvýznamnějších zastávek - a nejedná se jen o zastávku našeho putování - je to zastávka přímo železniční, třebaže bývalá. Z předešlých odkazů již asi tušíte, že jsme dorazili k bývalé zastávce Menhartice, která byla uvedena do provozu dodatečně až 15. května 1933. Zklamán bude každý, kdo v těchto místech bude hledat nádraží nebo obec samotnou. Z celé obce i s železniční zastávkou zbyla krom přístupové cesty jedna jediná stavba - strážní domek číslo 275 naproti bývalé zastávce v km 25.711. Dnes slouží k rekreačním účelům, majitel jej pojmenoval "Lilie". A ještě něčím je toto místo velmi unikátní - skoro se bojím napsat, čím, aby se zde díky tomuto upozornění v nejbližších dnech nezastavil někdo s kárkou na šrot. Na celé trati od Křimovského nádraží až po hranice s Německem jsme v roce 2006 již nikde neobjevili ani jediný metr kolejí s jedinou výjimkou - a tou je právě bývalá zastávka Menhartice. Dnes už se asi nedozvíme, jak je možné, že při likvidaci trati byly zachovány koleje v místě cesty přes trať kolem strážního domku 275. Také zde již není ani metr kolejí. Je už vlastně vcelku jedno, za jak dlouho po sepsání předchozího textu zmizely. Třetí až pátá fotografie na této stránce už není bohužel aktuání.

GPS: N50º3030.2 E13º1714.0

 

předchozí

zpět na mapu

další


První železniční zastávka na trati - Menhartice.


 

Strážní domek jsme našli zjevně udržovaný a využívaný - na štítu lze přečíst pojmenování "Lilie".


V ose kolejiště jsou dvě lavičky a stolek - ideální místo ke svačině. Dobře si všimněte několika málo metrů původních kolejí - jsou byly na celé trati dnes už skutečně jediné.


Nemohu si odpustit detailní pohled na nejvzácnější nalezenou část trati - koleje.


Mé nadšení z objevu jediného zbytku kolejí - takhle nějak vznikl snímek nad tímto.


V místě bývalé železniční zastávky dnes sice nenajdete ani stopu po bývalém nádraží, ale malým pokladem jsou další dva kousky kolejnic, které dnes slouží jako opěra.


Ještě jeden vzácný pohled na poslední zbyteček kolejí zrušené železniční trati Křimov - Reitzenhain v roce 2006. Dnes je zde již nenajdete.


Pohled od strážního domku 275 k bývalé trati - cesta v levé části trať kolmo přechází.


Detailní pohled na kolejnice prozrazuje i místo jejich výroby - Kladno.


Letecký pohled na vše, co zde dnes zbylo - žádná zastávka, žádná obec, jen bývalý strážní domek č. 275, dnes "Lilie"