Přibližně v km 25.03 nás v poměrně hustém porostu poněkud nečekaně překvapí další kamenný most - tentokrát přes potok. Trať se zde začíná stáčet opět mírně vpravo a vede po vysokém náspu. Nedokážu si v nejmenším představit, čím byl před 130 lety takový násep navršen - a to přijdou později ještě krkolomnější úseky! Kamenný most a násep jsou dnes vděčně využívány lesní správou jako cesta ke krmelci nedaleko odsud. Bývalá trať je zde celkem sjízdná i autem, kterým se krmelec evidentně zaváží. Přibližně 300m před tímto mostem ve směru jízdy od nádraží Křimov stával strážní domek číslo 274. Dnes po něm nezůstala žádná stopa.

GPS: N50º3019.2 E13º1644.9

 

předchozí

zpět na mapu

další Na leteckém snímku není most ani potok vidět - nachází se zhruba v místě, kde se trať začíná stáčet mírně vpravo. Kromě trati je ale zřetelná cesta, která se v těchto místech od trati definitivně odklání a vede k další cestě mezi Křimovskou přehradou a silnicí I/7 v místě odbočky na Celnou.