Za prvním kamenným mostem trať dokončí pravý oblouk a stáčí se naopak mírně doleva. Pozůstatků po železnici je opět poskrovnu - podařilo se nám objevit jeden z mála původních telegrafních sloupů - i když již ležící, stále ještě se zbytky porcelánových izolátorů. O kousek dál jsme se zaradovali při míjení kamenného patníku s kilometráží, ale údaj na něm bohužel není při nejlepší vůli rozluštitelný, podobně nečitelných jsme cestou našli ještě několik.

GPS: N50º3006.9 E13º1629.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Těsně za km 24.2 - končící pravý oblouk, po několika desítkách metrů přecházející v levý.


 

Pozůstatky původního telegrafního spojení, jehož prostřednictvím byl zajišťován provoz vlaků. Kolem roku 1970 byla trať již mnoho let mimo provoz a po celé délce ji lemovaly stržené dráty právě z takových telegrafních sloupů. Podél trati tak ležely bez povšimnutí kilometry měděných drátů. Umíte si to představit v dnešní době?


Jeden z mnoha kamenných propustků.


Opuštěný kamenný patník s kilometráží trati.


Třebaže údaj na patníku je zcela nečitelný, nachází se pravděpodobně v km 24.5 - dopočteno z dalších známých bodů a souřadnic GPS. Možná nepřesnost dopočteného údaje by neměla přesahovat +/- 100m.


Letecký pohled - krom aktuálního úseku trati je zde vidět souběh a míjení polní cesty.