Dostáváme se k prvnímu kamennému mostu na trati v zachovalém stavu (přibližně v km 24.2). Kamenné mosty naštěstí nelákají tmavočechy ani jiné sběrače kovů, proto můžeme na více místech preciznost jejich konstrukce obdivovat dodnes. Tento most umožňoval míjení s odbočkou cesty z obce Nová Ves. Snad díky robustnější konstrukci zatím odolal i místním chatařům - menší mostky totiž začali rozebírat kvůli pečlivě opracovaným kamenům na zvelebování svých víkendových příbytků.

GPS: N50º3002.8 E13º1614.5

 

předchozí

zpět na mapu

další


Pohled směrem k Nové Vsi, dobře je vidět i protékající potok, který ústí do Křimovské přehrady


 

Pohled z opačné strany - tedy směrem ke Křimovské přehradě


Detail propracované konstrukce. I když se vymazání mezi kameny již místy vydrolilo, konstrukce drží dodnes pohromadě. Úžas vzbuzují pečlivě opracované kamenné kvádry na lemu mostního oblouku.


Pro ilustraci pracovní snímek, který zachycuje způsob zaměřování jednotlivých bodů pomocí GPS přijímače. Získané souřadnice není problém zadat třeba do elektronické mapy na www.mapy.cz a v mžiku dostanete velmi přesnou polohu bodu na mapě.


Letecký pohled na odbočku z cesty, která podchází trať právě díky tomuto mostu. Je zde krásně vidět pravý oblouk trati, kterým se trať blíží k bývalé zastávce Menhartice