Úsek za silnicí I/7 je málo zachovalý. Trať je sice dobře patrná, ale jinak se zde dochovalo pramálo. Nejvýš narazíte občas na zbytek pražců nebo na hromady staré slámy, které sem kdosi "uklidil". Trať nejprve zatáčí mírně vlevo, posléze se pravým obloukem stáčí k bývalým Menharticím. Na tomto úseku mne ale přeci jenom něco zaujalo - v místě bývalého strážního domku číslo 273 lze dodnes nalézt odvodňovací příkop koleje. Nalezl jsem také zajímavý starý záznam z Křimova, cituji: "V tuhé zimě 1928/29 začaly velké mrazy 28. 12. a pak následovalo 71 mrazivých dnů, které skončily až 9. 3. 1929 rázným oteplením. V únoru ukazoval teploměr až -29 °C. Křimov hlásil sněhové vichřice a mocnost závějí si nikdo po desetiletí nepamatoval. Na trati Křimov – Hora Sv. Šebestiána uvízl 6. 3. 1929 vlak mezi strážním domkem čís. 1 a 2 (strážní domky číslo 273 a 274 - pozn. autora www). Několik málo cestujících muselo dokončit cestu přes závěje pěšky. Vlak byl brzy sněhem zcela zavát a normálně se přes něj přejíždělo na lyžích". Konec citátu.

GPS: N50º2957.4 E13º1612.1

 

předchozí

zpět na mapu

další


Mírný levý oblouk a osamělý pražec jsou jedinou připomínkou bývalé železniční trati.


 

Pozůstatek jakéhosi příslušenství u trati, pravděpodobně související se strážním domkem číslo 273.


V ose bývalé koleje jsou místy hromady staré slámy.


Právě zde je zřetelně znát odvodňovací příkop koleje.


Trať pokračuje náspem k prvnímu kamennému mostu.


Letecký pohled - dokonce i z výšky jsou vidět hromady staré slámy!