S kolejemi jsme se tedy hned po prvních metrech za výhybkou číslo 17 za nádražím Křimov rozloučili. Ujdeme však sotva pár dalších kroků po zbytcích pražců a náhle nám zmizí i jakékoliv další stopy po bývalé železnici. Důvod je prostý. Trať se v těchto místech odkláněla vpravo od železnice na Vejprty a musela překonat silnici I/7 do Německa. V km 23.473 stál proto nad tratí kamenný most, který bránil napřímení zmíněné silnice I/7. Po zrušení trati byl proto most i jeho bezprostřední okolí zcela zlikvidován, silnice napřímena a terén vyrovnán. Z tohoto důvodu nám při cestě po trati dočasně zmizí jakékoliv její stopy. Dnes je silnice I/7 vedena novým obchvatem, který bývalou trať nekřižuje. Stará silnice I/7 je tak využívána pouze k místním účelům.

GPS: N50º2939.0 E13º1618.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Záhy po zmizení kolejí se ztrácí i stopy po drážním tělese - nápadný je snad pouze hustý porost v jeho ose.


 

Zpětný pohled na trať směrem k nádraží (vlevo je vidět střecha strážního domku na výjezdu z nádraží) - jen hustý porost dává tušit, kudy kdysi vedla.


Míjení se starou silnicí I/7 v km 23.473 - právě v těchto místech stál kamenný most nad tratí. V dnešní době po něm nezbyla ani stopa - po zrušení trati byl tento úsek zcela srovnán se zemí.


Ani bezprostředně za silnicí I/7 není hledání pozůstatků po železnici právě snadné. Nápovědou je opět jen nápadně hustý porost v ose trati.


Po několika dalších metrech je konečně těleso trati zase dobře patrné.


Letecký pohled na míjení trati a silnice I/7. Právě z výšky je bývalá trasa kolejí nejlépe patrná. Levá část je dodnes funkční trať do Vejprt.