Výchozím bodem výletu po zrušené trati Křimov - Reitzenhain nemůže být nic jiného, než dodnes funkční *) (květen 2006) nádraží v Křimově. Právě zde se trať z Chomutova větvila na úsek do Vejprt, který je dodnes provozován - a na již zrušený úsek do Reitzenhainu. V dnešní době se na nádraží dostanete buď vlakem z Chomutova nebo po starém úseku silnice I/7 z Chomutova směr Hora Svatého Šebestiána.

*) Od ledna 2007 je nádraží v Křimově uzavřeno. Vlaky zde sice nadále zastavují, ale na nádraží již není žádný personál, světelná návěstidla byla odpojena, výhybky přestavují průvodčí byly vytrhány. Další smutný důkaz naprosté neschopnosti ČD a.s. Zrušíme u nás nejprve všechny železnice, než vláda pochopí, jak nesmírné hodnoty v rukách Českých drah nenávratně mizí? Neměl by železniční síť v naší zemi provozovat někdo poněkud schopnější?

GPS: N50º2925.1 E13º1630.8

 

 

zpět na mapu

další


Dodnes funkční železniční stanice Křimov


 

Větvení trati směr Vejprty (vlevo) a Reitzenhain (vpravo). Z této fotografie není vůbec patrné, že zatímco vlevo ... jezdí dodnes desítky vlaků denně ... ještě zatím jezdí pár vlaků denně ... jezdí vlak již jen o víkendu 2x tam a 2x zpět ... budou možná v létě jezdit 2 páry vlaků pouze o víkendu (pokud bude ještě po čem ...),  napravo projel poslední oficiální vlak 9.5.1948

Aktualizace 2012: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v rámci péče o svěřený majetek vytrhala vše, co není zapotřebí k provozu přímé koleje Chomutov - Vejprty. Pohled na fotografii v současnosti proto už neuvidíte. Zjednodušeně řečeno zcela zmizela pravá strana kolejiště.


Terezka na výhybce číslo 17 v km 23.080

Aktualizace 2012: Ani tato výhybka již neexistuje


Za výhybkou číslo 17 trať odbočuje vpravo k silnici I/7. Koleje však dnes vedou již sotva pár metrů tu však již nenajdete vůbec ...


Po několika metrech za výhybkou koleje definitivně končí. Kmen stromu, obrůstající kolej smutně dokazuje, že poslední vlak těmito místy projel už opravdu dávno.


Letecký pohled na (již uzavřené - od 1/2007) nádraží v Křimově a rozvětvení trati směrem na Vejprty (vlevo) a Reitzenhain (vpravo). Souběžně s tratí vede stará silnice I/7, dnes nahrazena novým obchvatem.