Určitě Vás (stejně jako mne) napadlo, v jakém stavu je dnes německá část trati? Zda i Němci rozebrali a odvezli do šrotu vše ocelové, co šlo zpeněžit? Ne, není tomu tak. Němečtí sousedé si práce svých předků váží přeci jenom nějak více, než my. I když ani u nich není trať již využívána, je v podstatně zachovalejším stavu. Kdyby se dnes v Reitzenhainu rozhodli po trati vozit třeba v malé párovce turisty, čekalo by je podstatně méně práce a jednalo by se o mnohem realizovatelnější záměr, než u nás. Zatímco u nás z trati nezbylo takřka nic a prakticky nepřekonatelnou překážku by představovaly dnes již neexistující tři velké ocelové mosty, na straně německé dodnes leží koleje, existují přejezdy, byly koleje vytrhány až na podzim 2013, nádražní budovy jsou v dobrém stavu. Na závěr průzkumného výletu se prohlédněte několik fotografií z Reitzehainu a blízkého okolí..

 

GPS: N50º3337.5 E13º13’11.6

 

předchozí

zpět na mapu

další


Stejně náhle, jak trať mizí na našem území, se náhle objevuje na území německém asi 630m od hraničního potoka. S malým rozdílem - v roce 2006 ještě kompletní včetně kolejí.


Bývalá trať před příjezdem na nádraží v německém Reitzenhainu. Všimněte si, že nepíšu "bývalá".


Nádraží v německém Reitzenhainu.


Zpětný pohled z nádraží Reitzenhain směrem k našemu území. Povšimněte si zachovalého systému křížení kolejí. Na snímku vlevo byly další koleje, které jsou poměrně čerstvě zrušeny. Všechny ostatní vydržely až do konce roku 2013.


Kolik let trvalo tomuto smrčku, než dorostl do současné velikosti? Přesně tak dlouho ani tudy neprojel žádný vlak.


Pokračování trati do německého vnitrozemí za Reitzenhainem.


Na trati zůstalo do podzimu 2013 i technické zabezpečení - semafory, zabezpečení silničních přejezdů. Myslím, že Němci s rušením trati dlouho vyčkávali a věřili v její opětné zprovoznění. Vyčkávají dodnes? Ví se o oficiálním jednání ještě v roce 1991, které bylo českou stranou odmítnuto. Ale uznejte sami, že je to věčná škoda ...


Letecký snímek těsně za hranicemi ukazuje krom současné silnice I/7 souběh části trati na německé straně, kde náhle mizí stejně jako na našem území - chybějící úsek byl srovnán se zemí při stavbě současného silničního hraničního přechodu.


Na posledním leteckém snímku vidíme u levého okraje obec Reitzenhain a dodnes zachovalé nádraží. Trať vede i zde v souběhu se současnou silnicí.