Náš průzkumný výlet po zrušené železniční trati Křimov - Reitzenhain končí u strážního domku číslo 283 v km 35.621 zhruba 220 metrů před státní hranicí do Německa. U strážního domku byla zároveň zastávka "Reitzenhain v Čechách". Poslední úsek trati je zcela přímý, v mírném spádu. Kvůli novému silničnímu hraničnímu přechodu nemůžeme dojít až na její úplný konec, protože byl zcela srovnán se zemí. Z téhož důvodu se nedochovala žádná památka po ocelovém mostu přes tehdejší silnici I/7 v km 35.749 ani po posledním velkém ocelovém mostu v km 35.860, kterým trať překračovala státní hranici.

Třebaže na další stránce nahlédneme ještě za hranice na německou část této železniční trati, dovolil bych si na tomto místě malý závěr, neboť na českém území tato trať končí právě zde. Prošli jsme od nádraží v Křimově 12.791km dlouhý úsek skutečně unikátní železniční trati, která i když byla od počátku tratí vedlejší, představovala důležitou dopravní spojnici mezi oběma státy. Na českém území vedla v krásném prostředí Krušných hor, její vybudování v tak členitém terénu budí dodnes úctu. Jak jsme se během průzkumného putování přesvědčili, z této úchvatné dráhy se dochovalo bohužel pramálo. Torza železničních mostů, několik strážních domků, náspy i zářezy, staré pražce i skromné pozůstatky technického vybavení trati ale dodnes připomínají, jak jedinečná železniční trať tudy vedla. Velmi podrobný popis současného stavu této trati jsem pracně sestavil v naději, že tím podpořím mizivou jiskřičku naděje k možnému využití trati v dnešní době. O svých představách se zmiňuji na jiném místě a věřím, že se právě díky tak podrobnému svědectví najde vůle nenechat tuto pozoruhodnou památku na práci našich předků navždy zmizet z povrchu zemského.

GPS: N50º3248.8 E13º13’41.9

 

předchozí

zpět na mapu

další


Poslední úsek trati je zcela přímý, zarostlý jen po stranách a tudíž dobře schůdný.


Romantické jezírko necelých 120m přes strážním domkem číslo 283 vlevo ve směru k hranicím.


Před strážním domkem číslo 283 nás vítá bdělá ostraha.


U strážního domku číslo 283 v km 35.621 se dodnes dochovala lávka, která jej spojovala s nástupištěm.


Poslední metry trati na našem území.


Zde náš výlet i násep trati náhle končí. Při stavbě současného silničního hraničního přechodu do Německa byl zbytek trati na českém území zcela zlikvidován.


Historický pohled na bývalý třetí velký ocelový most v km 35.860, po kterém dnes nezůstala žádná památka.


Na leteckém snímku je vidět poslední přímý úsek trati, jezírko i strážní domek číslo 283. Hned za ním trať náhle končí. Vlevo ve směru jízdy jsou budovy vietnamských stánkařů. Podél nich vede dnešní silnice I/7, která železniční trať dopravně zcela nahradila.