Průzkumný výlet po bývalé železniční trati Křimov - Reitzenhain - Marienberg končí. Přicházíme do zastávky Marienberg. Dříve zde stálo plnohodnotné nádraží, které bylo pravděpodobně při povodních v srpnu 2002 zcela zničeno a provoz na trati tak byl zastaven. Do listopadu 2006 však Němci opravili část trati z Marienbergu směrem do německého vnitrozemí, nádraží bylo nahrazeno jednoduchou zastávkou. Kolejiště prošlo celkovou rekonstrukcí a co je povzbuzující - byla položena i nová kolej na výjezdu z Marienbergu směr Reitzenhain. I když je na konci zátaras a samozřejmě se tímto směrem nejezdí, opět to považuji za určitý příslib do budoucna.

GPS: N50º3842.5 E13º0922.8

a N50º3852.5 E13º0935.0

 

předchozí

zpět na mapu

 


Zpětný pohled od bývalého nádraží k přejezdu silnice B174. Až k přejezdu byla při opravě trati položena nová kolej, což dává naději na pokračování rekonstrukce části trati směrem k Reitzenhainu.


 

Přicházíme k bývalému nádraží, dnes zastávce v Marienbergu. Vlevo si všimněte odříznuté koleje - pravděpodobně zde před povodněmi byla výhybka, která rozšiřovala počet kolejí trati z Reitzenahinu. Dnes do Marienbergu jezdí kyvadlová vlaková doprava, která si zatím vystačí s jedinou kolejí a tak jen odříznutá kolej připomíná, že zde bývalo plnohodnotné nádraží s obousměrným provozem.


První dodnes funkční zastávka na trati - dorazili jsme sice pěšky, ale přesto po bývalé trati do Marienbergu.


Jako sen se na trati objevuje skutečný vlak.


Vlak se zde bez otáčení kyvadlově vrací tam, odkud přijel. Dočká se někdy pokračování v cestě dále do Reitzenhainu nebo dokonce do Křimova a Chomutova jako před několika desítkami let?


Krušnohorská železnice nás láká k cestě směrem do německého vnitrozemí. A my bychom tak rádi jeli právě opačným směrem!


Příjezdy a odjezdy vlaků do zastávky Marienberg (Sachs).    A tady náš průzkumný výlet po zrušené železniční trati Křimov - Reitzenhain - Marienberg definitivně končí. Podle historických jízdních řádů jsme na českém i německém území prošli celkem 32km. Záznam prošlé trasy z GPS přijímače ukázal 31.4km - zbylých 600m odpovídá odbagrovanému úseku přes hranice. Na celkem 55ti webových stránkách jste měli možnost velmi podrobně vidět, co z bývalé trati zbylo a jak propastný je dnes rozdíl mezi německým a českým úsekem. Zatímco v Německu se dá poměrně reálně věřit, že do Reitzenhainu budou v budoucnu opět jezdit vlaky, na našem území je to téměř vyloučeno. Snad za pár desítek let, až se díky ubývajícím zásobám ropy celosvětově změní trendy v dopravě a železnicím se vrátí jejich dávná a oprávněná sláva. Ale to už je docela jiné vyprávění.

    Všem návštěvníkům těchto webových stránek velmi děkuji za jejich shlédnutí i za dopisy, které průběžně přichází. Věřte, že je moc příjemný ten pocit, kolika dalším lidem není osud železnic lhostejný a že je nás pořád dost, kteří si úžasné práce našich předků dokážeme vážit daleko víc než ti, kteří o nich rozhodují. Celé dlouhé vyprávění bych si dovolil zakončit velmi výstižným mottem:

"Význam dopravního systému zpravidla pochopíme až v době, kdy díky našemu nezájmu zanikne".