Na kraji Marienbergu přicházíme k místu, které bylo pro současný osud trati (podzim 2006) možná velice významné. Ačkoliv to nemám ověřené, pravděpodobně povodně v srpnu roku 2002 podemlely a odplavily několik metrů náspu trati nad  Marienbergem. Domnívám se, že až do povodní byla celá trať sjízdná a nejspíš i občas používaná. Koleje včetně ocelových pražců nad odplaveným náspem Němci pečlivě odřezali, rozdělili na menší kusy a vyskládali po stranách odplaveného náspu na nepoškozený železniční svršek. Aby případná příští přívalová voda nemohla způsobit podobnou spoušť, byla nad náspem vytvořena nevelká hráz. Celý úsek mezi Reitzenhainem a Marienbergem je přerušen pouze v tomto jediném místě. Případná oprava poškozeného úseku by ale nebyla nijak extrémně náročná - odplavený násep by se poměrně snadno znovu navezl a nic by pak nebránilo obnově kolejiště. Podobně byl poškozen také úsek za Marienbergem směr Pockau - Lengefeld, který je v současnosti již kompletně opraven a provozován. Němcům máme prostě co závidět - "náš" úsek trati mezi Křimovem a Reitzenhainem nepotřeboval ani povodeň, aby byl nenávratně zlikvidován.

GPS: N50º3843.1 E13º10’24.3

 

předchozí

zpět na mapu

další


Před poškozeným úsekem je trať poměrně hustě zarostlá.


 

Pečlivě rozřezané kusy kolejiště z poškozeného úseku nikoho nelákají k cestě ke sběrně starého železa.


Několik metrů odplaveného náspu trať rozdělilo - napořád?


Hop a skok přes potok - tak tento úplně nevinný potůček při povodních v srpnu 2002 dokázal odplavit násep pod tratí.


Nově postavená hráz těsně nad odplaveným náspem, která by při příští velké vodě měla zabránit větším škodám.


Po několika málo metrech se vracíme na násep i s kolejemi.


Na mnoha dalších místech je trať ale částečně podemletá.


Také na druhé straně podemletého náspu jsou odloženy koleje i s ocelovými pražci, které po odplavení náspu zůstaly viset ve vzduchu.