Konečně nás trať mírným levým obloukem přivádí na kraj města. Zprvu jej jakoby opatrně obchází těsně po kraji a než se ostrým pravým obloukem začne stáčet o více, než 180 stupňů do centra, křižuje ji po kamenném mostě Altegörkauerstraße. Jedná se o jeden z mála technicky náročnějších úseků na německém území - trať je zde vedena zářezem, zasazeným do skály. Navzdory příslovečné německé pořádkumilovnosti a čistotě přibývá s blížícím se centrem města odpadků a nepořádku, kolejiště je zarostlé, cestu nám ztěžují neuklizené pokácené stromy.

GPS: N50º3837.0 E13º0946.4

 

předchozí

zpět na mapu

další


První pohled na centrum Marienbergu z trati.


 

Trať pokračuje zářezem, vylámaným ve skále.


Houštím se blížíme ke kamennému mostu, po kterém trať křižuje Altegörkauerstraße.


Kamenný most je v naprosto perfektním technickém stavu, jen ten svinčík kolem nám kazí nadšení.


Příkrým srázem ze zářezu šplháme na Altegörkauerstraße.


Pohled na trať z kamenného mostu z Altegörkauerstraße.


Zpětný pohled na kamenný most - za povšimnutí stojí m.j. i dodnes očazená klenba mostu od parních lokomotiv. Umocňuje to v nás dojem zdánlivě nedávného provozu na trati.


Další cesta po trati poněkud připomíná spíš prodírání džunglí.