Následující text jsem psal v roce 2006. Německá část trati byla na podzim roku 2013 zrušena a kolejnice vytrhány, aby mohla být dále využívána jako stezka pro pěší a cyklisty. Veškerý následující popis i fotografie ponechávám v původní podobě situace v době pořízení.

Výchozím bodem výletu po německé části trati Křimov - Reitzenhain - Marienberg nemůže být nic jiného, než státní hranice, kterou železniční trať překračovala v km 35.860. Jak již víte z popisu trati na českém území, úsek necelých 900m přes státní hranici i s třetím velkým ocelovým mostem v km 35.860 a ocelovým mostem v km 35.749 byl zcela srovnán se zemí při výstavbě nového silničního přechodu v letech 1977 a 1978. Za hraničním přechodem proto narazíme na pozůstatky železniční trati až přibližně po 240m od celnice. Českého poutníka tu čeká nemalé překvapení - a možná i trocha lítosti. Oproti českému torzu železniční trati zde totiž není jen sotva zřetelný zarostlý násep, jako u nás, ale zachovalá železniční trať včetně kolejí. Hned od prvních metrů německé části trati se každého zmocní dojem, že by zde mohly bez jakýchkoliv problémů opět jezdit vlaky. Jak později zjistíme, není to v dalších úsecích tak docela pravda, ale faktem zůstává, že až do Marienbergu je trať v nesrovnatelně lepším stavu, než u nás. Krom krátkého úseku nedaleko Marienbergu, který byl těžce poškozen povodní, je celá trať neporušena, místy sice zarostlá, ale bez scházejících kolejí, výhybek, mostů a dalšího vybavení. Provoz na trati Reitzenhain - Marienberg byl zastaven neplánovaně v důsledku již zmíněných povodní. Poškozen byl ale i další úsek Pockau - Lengefeld, který již Němci opravili a zprovoznili. Lze proto předpokládat, že bude opravena i zbývající část trati a vlaky začnou jezdit opět až do Reitzenhainu. Napovídá tomu i způsob stavby silničního obchvatu kolem Marienbergu, který se s touto železniční tratí v jednom bodě kříží. Němci v místě křížení přes trať vybudovali betonový most. Kdyby s železnicí do budoucna nepočítali, mohli ji jednoduše a daleko levněji zahrnout zeminou. Ale to už poněkud předbíhám, vše můžete postupně vidět na dalších stránkách. Virtuální průzkumný výlet po německé trati Reitzenhain - Marienberg bude 18.4km dlouhý - podle jízdních řádů je mezi Reitzenhainem a Marienbergem celkem 17.5km dlouhá železniční trať. Přibližně 900m navíc jsem ušli od hraničního přechodu k nádraží Reitzenhain. Kilometráž trati na německém území nenavazuje na naši, ale začíná od nuly od nádraží Reitzenhain. Povídání na úvod bylo už víc, než dost, pojďme se tedy podívat na první fotografie:

GPS: N50º3311.8 E13º1316.1

a N50º3324.5 E13º1311.4

 

předchozí

zpět na mapu

další


Na bývalou železniční trať narazíme přibližně 240m od celnice.


 

České poutníky nejspíš překvapí neporušené kolejiště - nepřijíždí od nádraží v Reitzenhainu právě vlak? A není Vám (stejně jako mně) trochu líto, že Němci tuto důležitou  železniční trať nezničili? Proč musela být česká část tak důsledně zlikvidována? Copak by dnes nemohla sloužit v celé délce tak, jako kdysi?


Zhruba po 230m od začátku německého úseku trati narazíme na krátký, přibližně 35ti metrový úsek, kde schází koleje. Podle stop v okolí zde byla výhybka před nádražím Reitzenhain. Trať se zde rozšiřovala na několik kolejí.


Necelých 400m od začátku německého úseku trati přicházíme k dodnes velmi dobře patrné točně pro lokomotivy.


K bývalé točně dodnes vede přípojná kolej.


Zbytky točny zkoumá i Tomík - zaujal ho především kanál do jejího středu. K čemu asi sloužil?