Přibližně v km 32.445 přecházíme lesní cestu po dalším zachovalém kamenném mostě. Trať se v těchto místech nejprve napřimuje, přiblíží se na necelých 60m opět k "Privátce", pak se od ní velmi mírným pravým obloukem poněkud odklání, aby se vyhnula Spálenému rybníku, ke kterému se blíží. Naše putování se ničím neliší od předchozích úseků - opět hustě zarostlé bývalé kolejiště a z technického vybavení jsme nenašli nic víc, než zachovalý telegrafní sloup.

GPS: N50º3152.1 E13º15’38.1

 

předchozí

zpět na mapu

další


Kamenný most v km zhruba 32.445 - není zde nic železného, díky tomu je dodnes neporušen.


Ani z druhé strany není kamenný most poškozen - a to zde stojí již více, než 130 let!


Jsem přesvědčen, že i tento kamenný most by dodnes mohl sloužit svému původnímu účelu.


Pravděpodobně nejzachovalejší telegrafní sloup na celé trati - zůstaly zde dodnes dokonce i dva izolátory! Kdyby tak mohly vyprávět ... nemusel bych střípky z historie trati tak pracně shánět, stačilo by naslouchat.


Kolem km 32.8 jak jinak, než opět větve, stromy a nejvýš staré ztrouchnivělé pražce.


Jeden z mnoha menších kamenných propustků na trati - všimněte si, že i přes naprostý nezájem dodnes funkční.


Také na tomto leteckém snímku není příliš zřetelně vidět kamenný most - nedejte se zmýlit šikmou lesní cestou ve spodní částí obrázku, vedoucí od "Privátky". Kamenný most je přibližně uprostřed, v krátké mezeře mezi stromy. Dobře je vidět alespoň napřímení levého oblouku a počátek mírného stáčení vpravo od "Privátky".