Hustým porostem se po přímém úseku bývalé trati dostáváme k ocelovému mostu v km 31.678 přes lesní cestu, zvanou "Privátka". Stejně, jako v případě všech ostatních ocelových mostů na trati, také zde z mostu zůstalo jen to, co nešlo zpeněžit ve sběrně šrotu. Až na malý kousek zábradlí, který se dosud nikomu nevyplatilo pro jeho nepatrnou váhu pracně odřezávat. Trať v tomto úseku trvale mírně klesá, po krátkém přímém úseku se začíná stáčet doleva. Ani za mostem není průchodnost trati lepší, bývalé kolejiště je hustě zarostlé především smrky. Z technického vybavení trati jsme objevili pouze pár telegrafních sloupů.

GPS: N50º3132.1 E13º15’28.5

 

předchozí

zpět na mapu

další


Pozůstatky ocelového mostu v km 31.678 z lesní cesty "Privátka".


Zpětný pohled z náspu trati přes most (směr Křimov)


Typický dnešní stav bývalé trati.


Jeden z původních telegrafních sloupů podél trati.


Pohled z bývalého kolejiště na další telegrafní sloup.


Letecký snímek ukazuje velmi zřetelně levý oblouk trati i místo železničního mostu přes "Privátku".