Za strážním domkem číslo 277 trať mírně klesá, zprvu v téměř přímém směru, po přibližně 500m se začíná stáčet ostře vlevo nad Bezručovo údolí. Z těchto míst je na Bezručovo údolí překrásný výhled. Tiše závidím všem tehdejším cestujícím, kteří tudy vláčkem projížděli a za okny se jim promítalo překrásné panoráma Bezručova údolí. Z několika míst odsud byly dobře vidět i oba ocelové mosty, ke kterým se trať blíží. Nejprve však mineme zachovalou patku návěstidla v km 29.649, po dalších 171m projdeme pod druhým bývalým dřevěným mostem v km 29.820 a po dalších pouhých 80m přijdeme ke strážnímu domku číslo 278 v km 29.9, který je v podstatě na vjezdu do nádraží Hora Svatého Šebestiána. Strážní domek číslo 278 byl poměrně razantně přestavěn, dostal pultovou střechu a alespoň na můj vkus mu úpravy na kráse nepřidaly. Nicméně je v dobrém technickém stavu a slouží k rekreaci.

GPS: N50º3115.1 E13º15’41.3

a N50º3113.3 E13º15’39.2

 

předchozí

zpět na mapu

další


Levý oblouk trati kolem km 29.6 nad Bezručovo údolí.


 

Výhled do Bezručova údolí.


Pozůstatky návěstidla v km 29.649 - dochovala se jen podezdívka a patka. Ocelovou nadzemní část nahradila poněkud mladší a mnohem půvabnější Kamila Kolčavová z Cítolib.


To samé návěstidlo v roce 1987 těsně po vytrhání kolejí. I když je Kamča z horního obrázku nepochybně krásnější, mělo původní návěstidlo také něco do sebe, co říkáte?


Pozůstatky dřevěného mostu nad tratí v km 29.82 (snímek pořízen z bývalé cesty, která po mostě překonávala trať).


Poměrně vzrostlé stromy přímo v místě opěr napovídají, že od likvidace mostu uplynula již dlouhá doba.


Strážní domek číslo 278 v km 29.9 s dnes pultovou střechou.


Nic proti vkusu majitele - ale líbí se Vám? Původní střecha byla podle mne nějak hezčí. Zároveň ale musím uznat, že lépe upravené kolejiště jsme jinde na trati nenašli. Na snímku je také dobře vidět místo rozšiřování počtu kolejí před nádražím Hora Svatého Šebestiána (nádraží je za zády fotografa, tedy za mými zády :-)


Na leteckém snímku je dobře vidět strážní domek číslo 278 a postupné rozšiřování počtu kolejí (nádraží Hora Svatého Šebestiána se do záběru ještě nevešlo).