Za dřevěným mostem v km 28.1 pokračuje trať mírným levým obloukem ještě krátce smrkovým lesem, který pak opouští a stáčí se naopak mírně vpravo. Výjezd z lesa je možná zajímavějším místem, než by se zdálo. Necelých 350m vlevo od trati ve směru jízdy k Reitzenhainu totiž fungoval zhruba 20 let protiletadlový raketový oddíl. Ve výzbroji palebného oddílu nebyly žádné silvestrovské rachejtle, ale skoro 11m dlouhé a přes 2 tuny těžké sovětské rakety S-75 M Volchov. Vojenský útvar 5048 byl sice původně vybudován v hlubokém lese, ale vlivem devastace životního prostředí byly lesy během aktivní existence vojenského útvaru zcela zničeny a vykáceny. Protiletadlový raketový oddíl patřil pod 185. protiletadlový raketový pluk Kralovice (VÚ 2496) se zvláštním režimem utajení. V době působnosti vojenského útvaru však nebyla trať již mnoho let v provozu, utajení raketové základny proto nemohla ohrozit. Pár desítek metrů za výjezdem z lesa přibližně v km 28.7 najdeme další (opět) velmi zachovalý kamenný most. Na tomto úseku až k bývalému nádraží Hora svatého Šebestiána jsme bohužel neobjevili ani jediný čitelný kilometrovník, takže přesné jsou jen GPS souřadnice, kilometráž jsem dodatečně vypočítával z mapy, berte ji proto prosím s mírnou rezervou - chyba by ale  neměla přesahovat zhruba 100m.

GPS: N50º3107.1 E13º16’29.6

 

předchozí

zpět na mapu

další


Lesní úsek za km 28 je poměrně hustě zarostlý, ve stínu lesa se ještě v květnu drží zbytky sněhu.


 

Z hustého lesa vycházíme na volné prostranství - na snímku již značně unavený Tomík (tou dobou necelých 11 let).


Kamenný most přibližně v km 28.7 - trať vedla nad loukou v náspu.


Jako téměř všechny kamenné mosty na trati také ten v km zhruba 28.7 vypadá dodnes málem jako nový.


Letecký snímek zřetelně ukazuje výjezd trati z lesa, při troše pozornosti snadno objevíte i kamenný most.


Pokud se do těchto míst podíváme z trochu větší výšky, velmi zřetelně spatříme pozůstatky VÚ 5048. Překvapivě důsledné zničení trati a zejména mostu přes Bezručovo údolí by se tím dalo vysvětlit, ale časově je tato souvislost vyloučena. Zatímco vojenský útvar byl zrušen v roce 1985, most přes Bezručovo údolí byl odstřelen až 18.6.1986 - tedy v době, kdy zde žádné rakety již nebyly a tak nehrozilo jejich prozrazení.