Strážní domek číslo 276 v km 26.700 představuje pro bývalou trať určitý zlomový bod. Až dosud jsme šli z nádraží v Křimově pohodlně po loukách, otevřeným prostranstvím. Za tímto strážním domkem trať vchází do lesa a krom krátkých výjimek z něj už na českém území nevyjede. I v těchto místech stále obchází levým obloukem Menhartický vrch a blíží se nad Bezručovo údolí. Strážní domek číslo 276 je pravděpodobně v nejlepším technickém stavu ze všech dodnes stojících - současný majitel jej dokonale opravil včetně přilehlých budov a používá jej k rekreaci.

GPS: N50º3056.0 E13º1753.3

 

předchozí

zpět na mapu

další


Před strážním domkem je dodnes funkční studna.


 

Příjezdová cesta ke strážnímu domku číslo 276, křižující železnici zhruba v místě, kde stojí ostatní účastníci průzkumného výletu.


Zpětný pohled v ose trati směrem ke Křimovu - železniční trať už by zde hledal asi málokdo.


I pomocné stavby u strážního domku jsou dodnes v perfektním stavu.Pro srovnání vzácný historický snímek z roku 1922 strážního domku 276. Na fotografii strážný s celou rodinou. Za fotku velice děkuji panu Strnadovi ze spolku usTTi.cz


Pokračujeme dále celkem pohodlně i když trať vjíždí do zalesněné oblasti. Levý oblouk se stáčí nad Bezručovo údolí. Blížíme se k nejkrásnějším a technicky nejúchvatnějším místům na trati.


Letecký snímek ukazuje nejen strážní domek samotný, ale i pomocné stavby a přístřešek pro auto přesně v ose bývalého kolejiště. Trať samotná přestává být z výšky zřetelná, výrazněji je vidět příjezdová cesta ke strážnímu domku. Je zde krásně vidět hranici lesa, za kterou trať pokračuje.