Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje

(odesláno hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi na konci roku 2012)

 

 

    Vážený pane hejtmane; obracím se na Vás s návrhem na využití bývalé železniční trati z Křimova do Reitzenhainu jako turistickou, cyklistickou a bruslařskou stezku. Stejný návrh jsem posílal před časem Vaší předchůdkyni, ale nedostal jsem žádnou odpověď. K opakovanému podání tohoto návrhu mne přivádí především aktuální události na německé části této trati. Zastupitelstvo Marienbergu se rozhodlo odkoupit od německých drah německou část trati (Reitzenhain – Marienberg) a využít ji k navrhovanému účelu. Bylo by úžasné, kdyby se podařilo stezku po bývalé trati propojit na naše území tak, jak nás kdysi spojovala právě železniční trať. Realizace tohoto návrhu by mimo jiné velmi pomohla skomírajícímu provozu na současné trati Chomutov – Vejprty, která bojuje o přežití kvůli naprostému nezájmu cestujících. Pokud by navrhovaná stezka vycházela stejně, jako bývalá železniční trať z nádraží v Křimově, nepochybně by to výrazně zvýšilo zájem o dopravu cyklistů, bruslařů i turistů po stávající trati číslo 137 z Chomutova do Křimova. Pokud Vás můj návrh zaujme, nabízím nejpodrobnější dostupné informace na svém webu www.zeleznice.vanovi.net.
 
S přáním pevného zdraví a úspěšného vedení našeho kraje Lubomír Váně, Chomutov.
 
Kopie: Primátor Chomutova Mgr. Jan Mareš, týdeník Nástup

Odpověď z kanceláře hejtmana se někde zatoulala, ale po urgenci ji odeslali znovu, takže s radostí i nadějí cituji to nejpodstatnější:

Děkujeme za Váš námět na využití bývalé železniční trati v úseku Křimov – Raitzenhain a informaci o dění na saské straně. Ústecký kraj v současné době zahajuje ve spolupráci se saskými partnery realizaci projektu „Cykloregion Krušné hory“. Součástí projektu je jednak vybudování dílčích úseků cyklistické Krušnohorské magistrály a jednak zpracování konceptu propojení stávajících páteřních cyklotras na obou stranách hranice. Tento koncept bude sloužit jako základní východisko pro vlastní fyzické provedení jednotlivých propojení (značení, úprava povrchů, apod.). Velmi rádi bychom s Vámi navázali spolupráci, která by směřovala k zařazení Vašeho námětu do konceptu přeshraničních cyklistických propojení a event. budoucí realizaci. Obraťte se prosím na pracovníky odboru regionálního rozvoje.


 

Zpět na úvodní stranu