Rušení německé části trati Reitzenhain - Marienberg po roce v říjnu 2014

 

    V říjnu 2014 jsem se byl podívat na bývalou trať v oblasti Marienberg - Gebirge, abych zjistil, jak to se stavbou stezky pro pěší a cyklisty vypadá přesně po roce od vytrhání kolejí. Tak sám nevím, jestli mé nadšení nebylo kapánek předčasné. Skoro to vypadá, že si Němci vzali špatný příklad z našeho území, neboť alespoň prozatím vše skončilo pouze likvidací kolejnic a ocelových pražců. Kdepak asi skončil nemalý zisk ze spousty hodnotné oceli? Mohl být použit na financování původního záměru, ale za celý rok na původní trať nikdo ani nesáhl. Podobně, jako u nás, také zde zbylé torzo bez povšimnutí zarůstá. Ani v nejmenším se zatím nezdá, že by se tu něco mělo budovat.
 

Příjezdovou komunikaci do městské části Marienberg - Gebirge ještě stále protínají kolejnice, asi se nikomu nechtělo vynakládat prostředky na úpravu vozovky kvůli nevelkému množství oceli. Těleso bývalé trati se v těchto místech nadobro ztrácí pod bujnou vegetací. Vůbec nic nám to nepřipomíná, že?


Takový obrázek známe až příliš důvěrně z našeho území. Veškeré plány na využití zrušené železnice prozatím skončily zpeněžením kolejnic. Zbylé torzo trati se stalo zcela nezajímavým a mění se na divoce zarostlou džungli. Pokud ani na německé straně nedojde k zásadní změně, za pár let tudy nepůjde ani projít.


Osiřelá světelná návěst. Stejný úsek před osmi lety v roce 2006.


Většina úseků zrušené železniční trati je však zatím ještě pořád dobře čitelná, bez náletových křovin.


Všimněte si jedné zajímavosti. Na 8 let starém snímku ze stejného úseku je jasně vidět, že zde byly použity dřevěné pražce. Dnes je tu ale spousta drtě z betonových pražců. Možná sem byla navezena záměrně z míst před tímto úsekem jako vhodný podklad pod plánovanou stezku. Nabízí se ale také jiná varianta - odvoz betonových pražců na nejbližší úložiště by vyžadoval dost peněz a tak je bylo jednodušší nahrubo rozdrtit a rozvozit po blízkém okolí.


Bližší pohled na úlomky betonových pražců prozrazuje něco o jejich konstrukci: V betonovém odlitku byly otvory pro šrouby opatřené dřevěnými špalíky s tvarovaným povrchem. Vlastně obdoba běžných plastových hmoždinek.


Zpět na úvodní stranu