Děkuji Pavlu Tříškovi za historické pohlednice Hory svatého Šebestiána. Za povšimnutí stojí především to, s jakou pýchou obec železnici prezentovala na každé pohlednici - zejména největší ocelový most přes Bezručovo údolí v km 30.484 byl jednoznačně dominantou okolí obce. Ani na tomto místě si neodpustím smutný povzdech nad zničením tohoto mostu 18.6.1986.

 


 Zpět na úvodní stranu