Z doby těsně před likvidací železniční trati Křimov - Reitzenhain poslal kolekci vzácných fotografií Míša Pechar z Prahy. Trampská parta "Šolc - boys" se po "Mrtvé trati" vydala na pochod a přitom pořídili následující snímky. Ponechávám je bez komentáře, neboť většinou nedokážu rozpoznat, ze kterého místa trati jsou pořízeny. Za zvláštní povšimnutí rozhodně stojí jedinečný snímek jednoho ze tří dřevěných mostů a pohled na ocelový most přes Bezručovo údolí zdáli - pravděpodobně před nádražím Hora Svatého Šebestiána. Fotografie také dokumentují, jak silně byla trať zarostlá těsně před zrušením. Za unikátní fotky velmi děkuji.

 


 Zpět na úvodní stranu