Další vzácné historické fotografie poslal Michal M. Pešek. Víceméně náhodou objevil stránky o této zrušené železnici a vzpomněl si, že v těchto místech míval tábor skautský oddíl, kterého byl později členem. Třebaže tedy do skautského oddílu přišel až později, nabídl prohledat archiv fotografií a poslat ty snímky, které mají s tratí Křimov - Reitzenhain něco společného. S radostí a poděkováním přináším snímky z roku 1972, další budou časem následovat.

 


 Zpět na úvodní stranu


Příprava dřeva přímo v kolejišti - jestlipak se na tento snímek podívají tehdejší skauti z fotografie a ozvou se (kontakt na úvodní straně)? Tábor byl prý asi 3km za nádražím Hora svatého Šebestiána směrem na Reitzenhain - fotografie by tedy mohla být velmi přibližně z km 33, tedy někde kolem strážního domku číslo 281.


Hrnec na vaření sice s tratí příliš nesouvisí, ale v pozadí je trochu vidět ruční vozík na kolejích, kterým se převáželo dřevo, nákupy a podobně. O tomto nebo podobném dopravním prostředku jsem slyšel vyprávět i současného majitele strážního domku číslo 276, který jej používal na dovoz vody ze své studny v době, kdy na trati ještě byly koleje.


Nádherný snímek nádraží Hora svatého Šebestiána v km 30.119 se zarůstajícími kolejemi i výhybkou ...


Železniční most přes Bezručovo údolí v km 30.484 - zpětný pohled k nádraží Hora Svatého Šebestiána.


Ještě jeden pohled na železniční most přes Bezručovo údolí v km 30.484 ve směru k Reitzenhainu. Na tomto snímku mne zaujala zdánlivá maličkost - semafor v pozadí za mostem. Zbytky tohoto návěstidla se totiž podařilo ještě dnes najít - můžete je vidět na čtvrté fotografii této stránky.


Skautský tábor u trati - v pravém dolním rohu je kousíček kolejí.