Kolekci úžasných barevných diapozitivů poskytl ing. Bohumil Krivý z Ústí nad Labem. Pořízeny byly ve dvou termínech - 14.6.1980 na českém území a 31.8.1991 na území německém. Poněkud nesnadným se ukázal převod klasických diapozitivů do elektronické podoby, ale kde je vůle, tam je i cesta - díky tomu si můžete prohlédnout opravdu unikátní obrázky a porovnat některé z nich s fotografiemi téměř současnými. Omlouvám se za sníženou kvalitu historických obrázků - některé jsou téměř 30 let staré a přesto dodnes čitelné. Velké poděkování patří autorovi nejen za nezištné zapůjčení diapozitivů, ale především za souhlas s jejich zveřejněním.

 


 Zpět na úvodní stranu


Pozůstatky ocelového mostu v km 31.678 z lesní cesty "Privátka" 18.6.1980.


Pro srovnání pozůstatky ocelového mostu v km 31.678 z lesní cesty "Privátka" na jaře 2006.


Budova nádraží Hora Svatého Šebestiána v roce 1980, sloužící k rekreaci zaměstnanců ČD.


Srovnání s fotografií z roku 2006 dává tušit, že na rekreaci v bývalé nádražní budově můžeme navždy zapomenout.


Reitzenhainské zhlaví stanice Hora Svatého Šebestiána 1980.


Zpětný pohled z téměř stejného místa 1980.


Dvoudílný ocelový most přes Bezručovo údolí v km 30.484 v roce 1980.


Srovnávací snímek dvoudílného ocelového mostu přes Bezručovo údolí v km 30.484 z roku 2006.


Detailní záběr na dnes již neexistující úžasný dvoudílný ocelový most přes Bezručovo údolí v km 30.484 z roku 1980.


Zpětný pohled na most přes Bezručovo údolí z roku 1980 ...


... a skoro tentýž pohled na jaře 2006


Zastávka Český Reitzenhain ("Pohraniční") včetně označení konce nástupiště (použita přetřená německá cedule H-Tafel) a zbytky zábradlí nástupiště v červnu 1980.


12. března 2007 jsem našel ve stejných místech již jen betonové patníky - pozůstatek zábradlí. Prostor bývalého nástupiště a kolejiště je zarostlý statnými stromy, takže bývalou železniční zastávku zde téměř nelze rozeznat.


Náhlý konec náspu trati (zde již bez kolejí) za zastávkou Český Reitzenhain u strážního domku číslo 283 (km  35.621) v červnu 1980. V ose bývalé trati je vidět tenkrát nový silniční most přes hranici s tehdejší NDR.


A opět srovnání z téměř stejného místa 1.5.2006.


Strážní domek číslo 283 v km 35.621 v roce 1980 - násep trati je čerstvě odbagrován (období stavby silničního přechodu do tehdejší NDR).


Pohled na stejná místa v březnu 2007 - odbagrován byl i val po levé straně. Strážní domek dodnes trvale obydlen současným majitelem.Podívejme se nyní ještě na pár snímků z německého území - byly pořízeny v srpnu 1991, tedy v době, kdy na našem území byla trať již fyzicky zcela zlikvidována. Jak dokazují snímky ing. Krivého, na německém území byla trať ještě sjízdná. I zde najdete několik snímků ze současnosti pro srovnání.


Vlak vyjíždí v roce 1991 z Reitzenhainu na poslední metry trati směr Hora Svatého Šebestiána. Trať je v této době již slepá - vzadu je vidět střecha silničního hraničního přechodu, který ji přerušil. Tento úsek je dodnes dochován včetně kolejiště byl vytrhán v na podzim roku 2013.


Posun lokomotivy BR 118.612-1 DR za nádražím Reitzenhain směrem k českým hranicím.


Na snímku z října 2005 by lokomotiva z předešlého záběru stála vpravo od místa pořízení této fotografie. Výhybka z míst pod lokomotivou byla odstraněna.


Pohled do stejných míst ještě o rok později - říjen 2006 - pomyslná lokomotiva ze snímku ing. Krivého by stála jen pár metrů za Tomem.


Kolejiště za nádražím Reitzenhain směrem k českým hranicím - v roce 1991 ještě plné vagónů.


Zvláštní vlak ve stanici Reitzenhain 31.8.1991.


Celkový pohled na nádraží Reitzenhain ze srpna 1991.


Nad touto fotografií asi nejeden milovník páry zapláče. Historické lokomotivy na nádraží Reitzenhain bohužel nepřitáhly vlak, ale byly zde shromažďovány a šrotovány.


Do Reitzenhainu přijíždí z německého vnitrozemí zvláštní slavnostní vlak. Snímek pořízen na volné trati necelý kilometr před nádražím Reitzenhain.


Stejný snímek o pár sekund později.


Pohled na stejná místa v říjnu 2006. Jen ten vlak zde čekáme marně - zatím nemá odkud přijet - trať byla nedaleko Marienbergu poškozena povodní. Na rozdíl od trati na našem území se v Německu možná někdy dočkají obnovení provozu. Ani zde už od podzimu 2013 bohužel žádná trať není.


Poslední snímek ing. Bohumila Krivého zachycuje jeden z manipulačních nákladních vlaků, které v osmdesátých letech po trati občas jezdily, taženy lokomotivami řady BR 110 DR. Snímek pořízen ze stejného úseku trati, jako předchozí tři fotografie.