Stavba železniční trati v okolí Rovenska

 

 

Na několika místech popisu železniční trati Křimov - Reitzenhain neskrývám svůj obdiv nad prací našich předků. Nejednou jsem se zamýšlel nad dovedností tehdejších stavitelů, jakým způsobem dokázali vršit závratné náspy, stavět úchvatné mosty nebo prorážet pro budoucí železnici hluboké zářezy. Malou ukázkou mohou být vzácné fotografie od Jindřicha Jakubce ze Sedmihorek. Netýkají se sice trati Křimov - Reitzenhain, ale přidávám je pro ilustraci, jak obrovské úsilí představovala stavba trati i v mnohem přívětivějším terénu. I přesto byla železnice postavena ve své délce 29.6 km za neuvěřitelný jeden rok a dva měsíce! Na prvních šesti fotografiích můžete vidět stavbu náspu u Rovenska pod Troskami v místech, kde překonává potok Veselka (mezi stanicemi Rovensko a Ktová). Předposlední dva snímky jsou z úseku Ktová a Borek - všechny obrázky jsou z období srpen 1902 až říjen 1903. Poslední fotografie připomíná slavnostní příjezd vlaku dne 18.10.1903 na nádraží Turnov. Všechny historické fotografie jsem dostal v nečekaně vysoké kvalitě, proto je výjimečně přináším nezmenšené. Jindřichovi Jakubcovi velice děkuji za souhlas se zveřejněním skutečně unikátních fotografií.
 

Zpět na úvodní stranu