Velké poděkování za nesmírně vzácné snímky trati (z doby jejího rušení v létě 1986) patří Alexovi z Prahy. Poskytl je na černobílém kinofilmu a i když je začátek kinofilmu sice bohužel částečně osvícen, většina fotografií je ve velmi dobré kvalitě. Majitelům menších monitorů se omlouvám za velké snímky, ale nechci tak úžasné fotografie zmenšovat.

 


 Zpět na úvodní stranu


Telegrafní sloup úvodem


Několik fotografií pravděpodobně prvního dřevěného mostu v km 28.1

Zničené lesy v okolí tratě kolem roku 1986.


Návěst v km 29.549.Pozůstatky kolejí u nákladní rampy nádraží Hora Svatého Šebestiána (při likvidaci trati se na ně jaksi zapomnělo a tak na svém místě ještě nějaký čas zůstaly).


Ještě vcelku zachovalá budova nádraží Hora Svatého Šebestiána v km 30.1.Čerstvě zničený ocelový most přes Bezručovo údolí v km 30.484.

Ještě nezničený druhý ocelový most v km 31.036.

   


Původní hraniční přechod do NDR.


Několik dalších detailů druhého ocelového mostu v km 31.036
Trať za druhým ocelovým mostem poblíž míjení strážního domku číslo 280 - v dnešní době se v ose kolejiště téměř nedá projít, jak hustě je zarostlé.


Snímek pravděpodobně také poblíž strážního domku číslo 280.