Dílo nadšenců ze společnosti usTTi.cz, kteří se snaží vytvořit co nejvěrnější model části trati kolem přemostění Bezručova údolí a nádraží Hora Svatého Šebestiána