Dílo nadšenců ze společnosti usTTi.cz, kteří vytvořili velmi věrný model části trati kolem přemostění Bezručova údolí a nádraží Hora Svatého Šebestiána